Aktualności


 


 

KLUB WYRÓŻNIONY DYPLOMEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZEGO

23.08.2012, NR 6462.


DRODZY

CZŁONKOWIE, SYMPATYCY I PRZYJACIELE

KLUBU TURYSTYCZNEGO PTTK


SZUWAREK


Inaugurujemy funkcjonowanie strony internetowej naszego Klubu, mam nadzieję, że tym razem już na dobre. Będziemy tu zamieszczać informacje dotyczące naszej działalności, organizowanych imprez turystycznych i życia Klubu. Strona jest w budowie i będzie się rozwijać.

Prezes Klubu

Wiesław Olszewski


XII Spływ Wodami Żuław


NOWY DWÓR GDAŃSKI 2015

 

 

I  ORGANIZATORZY

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

 

II WSPÓŁORGANIZATORZY

- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

- Urząd Miejski w Nowym Stawie

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie

- Gospodarstwo Agroturystyczne M. Komorowska w  Rybinie

- Urząd Gminy w Stegnie

 

III CEL SPŁYWU

-Poznanie środowiska żuławskich wód śródlądowych

-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „Małej Ojczyzny”

-Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-Integracja żuławskich gmin i powiatów oraz ich mieszkańców

-Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska

-Popularyzacja szlaków kajakowych na Żuławach

-Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji

-Promocja Żuław poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych.

-Promocja „ Pętli Żuławskiej”.

IV KOMITET ORGANIZACYJNY

-Komandor Spływu           - Roman Zdrojewski

-Z-ca Komandora              -  Maciej   Grochowski PTKaj 590

-Z-ca Komandora              -  Marek    Gałczyński

 

 

V TERMIN I TRASA SPŁYWU

Spływ odbędzie się w dniach 19-21. 06 2015 roku na trasie:

Elbląg – Kępki – Osłonka – Rybina – Nowy Dwór Gdański.

 

 

VI ZGŁOSZENIA I WPISOWE


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15. 06. 2015.r na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.504243371 .

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 30,00 zł od osoby, płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

51 8306 0003 0005 0731 3000 0010 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.


VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

-Posiadanie dowodu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego

ubezpieczenie zdrowotne,

-Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej,

-Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie,

-Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu oraz służb porządkowych,

-Przestrzegania ciszy nocnej w godz. Od 23 do 6.

-Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków na czas trwania Spływu

 

VIII ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO

-Znaczek pamiątkowy

-Potwierdzenie punktów na TOK

 

IX PROGRAM SPŁYWU

 

19. 06. 2015.roku, piątek

 

14.00-16.00 – przyjmowanie uczestników na przystani kajakowej w Elblągu przy ul. Radomskiej, spacer po Starym Mieście  z  przewodnikiem.

16.00 – uroczyste rozpoczęcie spływu, przejazd na start na trasę I etapu Elbląg - Kępki.

20.00 ognisko, nocleg.(własny śpiwór i materac)

 

20. 06. 2015. roku, sobota

10 00 – start do II etapu Kępki – Rybina,

19 00 - ognisko, konkurs krajoznawczy, zabawa, nocleg.(własny śpiwór i materac)

 

21 06 2015 roku, niedziela

10 00 start do III etapu  Rybina – Nowy Dwór Gdański.

16 00  uroczystość zakończenia Spływu.

 

XI UWAGI KOŃCOWE

-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

Spływu osobom trzecim i na odwrót

-Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność

-Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie pod opieką dorosłych

-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Spływu.


VIII

ŻUŁAWSKI  RAJD ROWEROWY

 

ORGANIZATORZY :

 

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim,

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim,

 

WSPÓŁORGANIZATORZY :

 

-Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,

-Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim,

 

KOMITET ORGANIZACYJNY :

-Komandor Rajdu – Wiesław Olszewski

 

TERMIN RAJDU :

 

05.- 07. 06. 2015 roku

 

TRASA RAJDU:

 

Nowy Dwór Gd.- Tolkmicko – Krynica Morska (tramwajem wodnym)  – Stegna – Nowy Dwór Gd.

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE :

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29.05.2015 roku na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub telefonicznie:506 170 950.

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 35,00 zł od osoby ( w tym rejs tramwajem wodnym), płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim  51 8306 0003 0005 0731 3000 0010 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń (ilość miejsc na promie ograniczona).

 

CELE RAJDU :

 

-Popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku.

-Promocja zdrowia poprzez czynny wypoczynek.

-Integracja turystów kolarzy.

-Integracja społeczności lokalnej.

-Promocja kultury, tradycji oraz walorów przyrodniczych Żuław Wiślanych Mierzei Wiślanej oraz Wysoczyzny Elbląskiej

-Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty jako uczestnika

ruchu drogowego.

-Krzewienie zamiłowania do krajoznawstwa i rozwijanie umiejętności turystycznych.

-Prezentacja Żuław Wiślanych jako krainy o szczególnych walorach przyrodniczych,   geologicznych, historycznych i kulturowych.

 

PROGRAM RAJDU :

 

05.06.2015.{piątek}

 

14.00-16.00 – przyjmowanie uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Dworze Gd.

16.00- uroczyste rozpoczęcie rajdu, wyjazd na trasę I etapu: Nowy Dwór Gd. – Nowakowo - Tolkmicko .

20.00- zakwaterowanie w Szkole Podstawowej w Tolkmicku (warunki turystyczne – własny śpiwór i materac ), czas wolny, nocleg .

 

06.06.2015.{sobota}

 

10.00- zwiedzanie miasta

12.00 – rejs tramwajem wodnym do Krynicy Morskiej

14.00-  wyjazd na trasę: Krynica Morska – Wielbłądzi Garb – Piaski – Krynica Morska.

18.00 – zakwaterowanie w Zespole Szkół w Krynicy Morskiej, czas wolny, nocleg .

 

07.06.2015.{niedziela}

 

10.00- wyjazd na trasę III etapu: Krynica Morska – Nowy Dwór Gdański.

14.00 uroczyste zakończenie rajdu.

 

ŚWIADCZENIA :

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

-pamiątkowy znaczek rajdowy

-materiały krajoznawcze

-potwierdzenie punktów na KOT

-dwa noclegi w warunkach turystycznych

-opiekę przewodnicką.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA :

-posiadanie dokumentu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu

poświadczającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

-posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego.

-przestrzeganie regulaminu Rajdu, zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych,  ppoż.

oraz zarządzeń Komandora Rajdu i kierowników tras.

-przestrzeganie ciszy nocnej.

-posiadanie ubezpieczenia na czas rajdu.

-posiadanie śpiwora, wyżywienia i dobrego humoru.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

-organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

Rajdu osobom trzecim i odwrotnie

-udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność.

-młodzież do lat 18-tu może uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

-na miejsce rozpoczęcia Rajdu uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.

-Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Rajdu.

 

PIESZA WYCIECZKA-PIELGRZYMKA

POMORSKĄ DROGĄ ŚW.JAKUBA

25 - 26 kwietnia 2015 roku

PROGRAM WYCIECZKI :

25.04.2015

- godz. 9.00 zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, przejazd BUSem do Gdańska .

- godz.9.40 wymarsz na trasę:  Gdańsk Główne Miasto – Gdańsk Oliwa - 12 km.

- godz. 17.00 obiadokolacja, nocleg w schronisku młodzieżowym (pokoje 4-osobowe z umywalkami z pościelą bez ręczników)

26.04.2015

-godz. 8.00 śniadanie

-godz. 9.00 wymarsz na trasę: Gdańsk Oliwa – Żukowo – 18 km.

ZAPISY: do dnia 16 Kwietnia 2015 roku (ilość miejsc ograniczona) pod nr telefonu 506170950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłatę za nocleg w wysokości 51zł/os (w tym śniadanie i obiadokolacja) wpłacić na konto ŻBS 51 8306 0003 0005 0731 3000 0010. O dokonaniu wpłaty proszę powiadomić telefonicznie lub e-mailem.

Opłata za przejazd płatna na miejscu.

Będzie możliwość weryfikacji paszportów pielgrzyma i zdobycie odznaki

Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba.

Możliwy jest udział korzystania w wycieczce bez noclegu.

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

 

 

 

PIESZĄ WYCIECZKĘ-PIELGRZYMKĘ

POMORSKĄ DROGĄ ŚW.JAKUBA

22marca 2015 roku

PROGRAM WYCIECZKI :

- godz. 9.00 zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, przejazd BUSem do Świbna .

- godz.9.30 wymarsz na trasę: Świbno – Sobieszewo – Górki Wchodnie

- 12 km. Po drodze przerwa z poczęstunkiem.

Przewodnik – Krzysztof  Szumański.

ZAPISY do dnia 19 marca 2015 roku (ilość miejsc ograniczona) pod nr telefonu 506170950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 10,00 zł od osoby.

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

 

 

Pomorska Droga Świętego Jakuba

Etap IV: Lubieszewo – Niedźwiedzica


Piękna słoneczna pogoda w pełni sprzyjała uczestnikom marszu PDSJ na nowym odcinku trasy. Start miał miejsce pod kościołem pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie. Aby uczestnicy marszu nie nadwyrężyli nóg, instruktor Nordic Walking Edyta Ogonowska z Grudziądza poprowadziła rozgrzewkę kondycyjną. Wzięli w niej udział tak piechurzy z Nowego Dworu Gdańskiego, Elbląga, jak i z Gdyni. Tego dnia przewodnikiem jest Andrzej Gołębiewski /KT „Szuwarek”/.

Po kilku minutach grupa ruszyła drogą powiatową w kierunku zachodnim trasy kierując się piktogramami umieszczonymi, co sto metrów na trasie. Po lewej stronie drogi widoczne było torowisko dawnej kolejki wąskotorowej, dziś już zapuszczone. W minionym wieku Żuławy posiadały gęstą sieć linii kolei wąskotorowej. Co drugi gospodarz żuławski miał na swoim podwórzu bocznicę kolejową, na której ładowano jesienią płody rolne, takie jak zboże, czy buraki cukrowe. Kiedy przyszedł tzw. postęp, okazało się, że kolei jest po prostu niepotrzebna. Przestano doceniać rolę i znaczenie transportu kolejowego, podobnie jak i wodnego, co jest dużym błędem gospodarczym. Pierwszą mijaną miejscowością był Lubieszynek Drugi, mała popegeerowska wioseczka, która raczej nie wzbudziła zainteresowania piechurów. Dopiero następna miejscowość, do jakiej doszli po pół kilometrze drogi, wzbudziła zainteresowanie. Był to Stawiec. Tutaj znajduje się dawny cmentarz mennonicki, obsadzony lipami tworzącymi aleje. Dawniej obok niego znajdowała się świątynia menonicka. Cmentarz w Stawcu jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez menonitów nieczynnych nekropolii na Żuławach. Większość mennonickich pochówków pochodzi z XIX wieku. Inskrypcje nagrobkowe zawierają teksty w języku niemieckim. Zgodnie z praktyką grzebalną mennonitów, na grobach zmarłych umieszczano pionowe płyty zwane stellami. Oprócz napisów spotykanych na typowych pomnikach cmentarnych, mennonickie stelle zawierają też symbole takie jak np. pęki makówek obrazujące wieczny sen; czy wizerunek motyla pokazujący ulotność ludzkiego życia. Spotyka się też kotwicę opartą o krzyż, co ma symbolizować stałość wiary w Jezusa. Spotkać też można nagrobki w kształcie ściętego pniaka drzewa. W pobliżu jest też kościół katolicki. Sakramenty sprawuje w nim proboszcz z Lubieszewa. Ponadto we wsi spotyka się nieliczne już domy drewniane.

Po przerwie na zwiedzenie, piechurzy kierują się dalej w kierunku północno-zachodnim, gdzie na horyzoncie widnieje wieża kościoła św. Jerzego w Jezierniku. Po kilku kilometrach, dochodzimy do Jeziernika. U bramy kościoła czekają na nas dwie uśmiechnięte dziewczyny, które będą naszymi przewodniczkami. W kościele trwa niedzielna suma, więc wszyscy chowają się przed wiatrem za kościołem na cmentarzu, gdzie z ust naszych młodych przewodniczek dowiadujemy się, że pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z 1333 roku. W rok później Wielki Mistrz Krzyżacki Luther von Braunschweig nadał akt lokacyjny. Ceglany kościół pw. Św. Jerzego pochodzi z I połowy XIV wieku, a drewniana wieża dopiero z XVII wieku. W II połowie XIX wieku kościół był zalany i w trakcie generalnego remontu zdemontowano prawdopodobnie północną zakrystię. Do ściany południowej przylega kruchta. Kiedy po zakończonej sumie weszliśmy do wnętrza świątyni, wierni zaczęli śpiewać kolejną część Gorzkich Żali, zatem nie było specjalnie okazji na dłuższe zwiedzanie ciekawych polichromii na drewnie, jak i na ścianach. W Jezierniku zachował się jeden dom podcieniowy z 1855 roku. Drewniana konstrukcja na podmurówce ryglowej wypełnionej cegłą. Podcień wspiera się na sześciu kolumnach. Godnymi uwagi są na tym domu ciekawe zdobienia podcienia, jak i też kilka wypukłych szyb w oknach.

Ruszamy zatem dalej w kierunku Ostaszewa. Po drodze wiodącej wzdłuż torowiska kolei wąskotorowej, mijamy małą wioskę, Komarówkę. Po lewej stronie drogi widać duże obiekty Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Stop-Kor”.

Ostaszewo, to typowa owalnica z ruinami XIV wiecznego kościoła katolickiego. W trakcie wycofywania się Wehrmachtu, padł rozkaz spalenia świątyni. Wyznaczony do tej świętokradzkiej zbrodni żołnierz niemiecki odmówił wykonania rozkazu. Zapłacił za to natychmiast najwyższą cenę: pod północną ścianą kościoła został rozstrzelany. Do dzisiaj znajduje się tam duży bezimienny krzyż z krótką informacją na ten temat. Kolejny żołnierz niemiecki, który podpalił kościół, zginął w jego wnętrzu przywalony spadającym sufitem. Dzisiaj katolicy korzystają z po-ewangelickiej świątyni z 1874 roku. Nasze miłe przewodniczki informują nas, że Ostaszewo w X wieku znalazło się w państwie Polan, a wykopaliska archeologiczne pochodzące z Szubienicznej Góry i Góry Wiatracznej datują się na lata: 2850-1700 przed Chrystusem. Od 1227 roku wieś znajduje się we władaniu księcia pomorskiego Świętopełka zawiadującego Księstwem Gdańskim. Dopiero w 1285 roku zbudowany zostaje tutaj kościół katolicki. W 1531 roku osiedlają się tu mennonici.

Do zwiedzenia został jeszcze w tej wsi stary dom żuławski, w którym mieści się aktualnie Izba Historii i Tradycji Gminy Ostaszewo. W kilku dawnych izbach gburskich znajduję się sale muzealne zawierające przedmioty codziennego użycia na Żuławach. Poczynając od wiklinowego saka na ryby, poprzez akty osadnicze ludności osiedlającej się tutaj po roku 1945, aż po pierwsze telewizory marki „Alga”. Wielu zwiedzających ze wzruszeniem identyfikowało przedmioty, z którymi zetknęli się w dzieciństwie. Po zwiedzaniu obecny na miejscu sołtys zaprosił wszystkich na gorącą herbatę i kawę, oraz babeczki czekoladowe. Była tez okazja, aby wpisać się do księgi pamiątkowej, a przede wszystkim zdobyć kolejną pieczęć do paszportu pielgrzyma. Oczywiście, nie odbyło się bez wspólnego pamiątkowego zdjęcia pielgrzymów wraz z sołtysem i jego personelem pomocniczym przed budynkiem. Tak oto posileni ruszyliśmy dalej w kierunku północnym kierując się na Piaskowiec, gdzie po prawej strony drogi mijaliśmy Stocznię Żuławy produkującą łodzie i kutry.

Mijając wieś, mamy po lewej stronie drogi Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest to dosyć ważna koncepcja krajobrazowa z uwagi na pojawiające się w coraz większym stopniu zaśmiecenie pięknego krajobrazu żuławskiego nieszczęsnymi wiatrowniami mającymi rzekomo produkować tani prąd. Niestety prawda jest inna. Prąd nie jest tańszy, ale wg badań naukowców: trzy razy droższy od tradycyjnych dróg pozyskiwania energii elektrycznej. Poza tym pojawia się duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego z uwagi na skutki uboczne tych nieefektywnych urządzeń. Zagrożenia to nie tylko infradźwięki wywołujące choroby nowotworowe, ale zwykłe zagrożenie uszkodzenia fizycznego. Urwany element wiatrowni jest w stanie przelecieć w powietrzu 1 500 m, a tymczasem np. w Niedźwiedzicy wiatrownia stoi za oborą w odległości nie większej aniżeli 100 m. Zatem jak widać, mieszkańcy Żuław traktowani są przez instytucje centralne w Polsce niczym „biali Murzyni”, gdzie liczy się kasa a nie człowiek”.

Powoli dochodzimy do wsi Nowa Kościelnica. Przy wejściu po prawej stronie drogi widać dom podcieniowy z połowy XVIII wieku należący do dużej rodziny mennonickiej Wiebe. We wsi znajduje się jeszcze kilka dobrze zachowanych domów podcieniowych w różnym stopniu utrzymania. Warto tu wspomnieć o dużym domu Wilhelma Klassena z 1840 roku znajdującym się w północnej części wsi. Zawiera on ciekawą wystawkę podcieniową. Akt lokacyjny w 1352 roku nadał wsi Wielki Mistrz Krzyżacki Winrich von Kniprode.

Pielgrzymi przekraczają trasę krajową nr 7, czekając najpierw „na światłach” sygnalizacji ulicznej. Po przejściu prawie kilometra drogi docierają do centralnego punktu wsi, kościoła pw. św. Jakuba. Ksiądz Darek wcześniej uwiadomiony telefonicznie chętnie otwiera drzwi świątyni i dzieli się z nami swą wiedzą na temat tego obiektu, mimo że proboszczuje tu zaledwie kilka lat. Jednakże z uwagi na fatalny stan obiektu, zmuszony jest przy okazji do bliższego zaznajomienia się z tą gotycką świątynią z 1384 roku. Jest to najstarszy kościół na Żuławach. Akt lokacyjny wsi nadał w 1342 roku Wielki Mistrz Krzyżacki Ludolf König. Sam kościół jest budowlą jednonawową z dobudowaną współcześnie wieżą ceglaną. Ciekawie prezentuje się XVII wieczna ambona i ołtarz XVIII wieku z wizerunkiem patrona, św. Jakuba w centrum. W kruchcie stoi wielki dzwon z 1590 roku pochodzący ze słynnej gdańskiej ludwisarni Gerdta Beninngka.

Uwieńczeniem tego dnia jest pieczątka parafialna w paszporcie pielgrzyma, jaką każdy chętny otrzymuje w kancelarii parafialnej.

 

Andrzej Gołębiewski

 

X

JUBILEUSZOWY

RAJD FANATYKA

Nowy Dwór Gdański 2015

CEL RAJDU:

-inauguracja sezonu turystyki rowerowej,

-integracja turystów kolarzy,

-propagowanie rodzinnego wędrowania

-poszerzenie wiedzy krajoznawczej,

-propagowanie czynnych form wypoczynku.

-propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Wiślanych,

-poznanie zabytków architektury i sztuki technicznej,

 

 

ORGANIZATOR:

-Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK

w Nowym Dworze Gdańskim.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

-Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

-Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

-Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim.

-Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Stawie

-Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gd.

-Zespół teatralny „Pakt Pokoleniowy” w Nowym Stawie

 

 

KIEROWNICTWO RAJDU:

-Zdzisław Podsiadły

- Katarzyna Podsiadła

 

TERMIN I TRASA RAJDU:

-Rajd odbędzie się w dniach 14 -15.03.2015r.

-14.03.2015-Nowy Dwór Gdański -  Orłowo- Lubieszewo- Ostaszewo- Nowa Cerkiew- Nowy Staw (29km)

-15.03.2015- Nowy Staw- Chlebówka- Lipinka- Myszewo- Myszkowo- Myszewko- Rychnowo Żuł. –Ryki- Nowy Dwór Gdański (22km)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

-dokonanie zgłoszenia do dnia 7.03. 2014 roku,

-dokonanie wpłaty na działalność statutową organizatorów w wysokości 15,00 zł od osoby na   rachunek: ŻBS 51 8306 0003 0005 0731 3000 0010 lub w siedzibie Klubu w każdy czwartek o godz. 16:00

-informacje i zgłoszenia:

Tel.: 609-534-946, 607-263-821 (po godzine 16.00)

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Po dokonaniu wpłaty prosimy informację telefoniczną lub e- mailem

 

 

Zgłoszenia po  terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń

 

 

ŚWIADCZENIA:

-pamiątkowy  znaczek,

-posiłek turystyczny w dniu 14. 03. 2015,

-opieka przewodnicka,

-nocleg ( własny śpiwór i karimata),

-potwierdzenie punktów na KOT,

-materiały turystyczne o regionie,

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

-wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają

we własnym zakresie,

-uczestnicy zobowiązani są do posiadania śpiwora, materaca oraz miękkiego obuwia

na zmianę,

-uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz przepisów

o ruchu drogowym,

-organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobom  trzecim w czasie

trwania rajdu,

-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

PROGRAM RAJDU:

-sobota 14 marzec 2015:

godz. 10.00 zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury

w Nowym Dworze Gd.- start na trasę I etapu.

godz. 15.00 przyjazd do Nowego Stawu – posiłek,

godz. 16.00 spacer po mieście z przewodnikiem,

godz. 16.30- spektakl Zespół Teatralny „Pakt Pokoleniowy”

-niedziela 15 marca 2015:

godz. 10.00 – wyjazd do Nowego Dworu Gdańskiego.

 

Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile

widziane przez organizatorów.

 

DO ZOBACZENIA NA SZLAKU.

 

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zaprasza na

PIESZĄ WYCIECZKĘ-PIELGRZYMKĘ

POMORSKĄ DROGĄ ŚW.JAKUBA

15 luty 2015 roku

PROGRAM WYCIECZKI :

- godz. 9.00 zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim,

wymarsz na trasę: Nowy Dwór Gdański – Marynowy – Tuja - Lubieszewo

- 10 km. Po drodze - poczęstunek.

 

Przewodnik – Andrzej Grabowski.

ZAPISY do dnia 12 lutego 2015 roku  pod nr telefonu 506170950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 10,00 zł od osoby.

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

 

 

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKI

TRASA ROWEROWA

Na

43 OGÓLNOPOLSKI ZŁAZ ŚLADAMI ŻOŁNIERZY POWSTANIA LISTOPADOWEGO DO FISZEWA

21 - 22.02.2015r

PRZEBIEG TRASY:

 

21.02.2015 r.,

godz. 8.00. – zbiórka przy ŻOK w Nowym Dworze Gd.,  start na trasę I-go etapu: Jazowa – Michałowo – Ząbrowo – Fiszewo.

godz. 11.30 – rozpoczęcie uroczystości przed pomnikiem w Fiszewie

godz. 12.00 – wyjazd do Gronowa Elbląskiego

godz. 12.15 – wydawanie grochówki rajdowej w stołówce szkoły

godz. 13.00 – rozpoczęcie uroczystości :

- powitanie uczestników

- występy zespołów, konkursy

- wręczenie dyplomów, podziękowań i nagród

- nocleg

22.02.2015 r.

godz. 9.00 –wyjazd na trasę II-go etapu : Jegłownik – Elbląg – Kępki – Nowy Dwór Gd.

 

 

KIEROWNIK TRASY:              Ryszard Zdrojewski

 

ZAPISY do dnia 12 lutego 2015 roku, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 504243371. Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 9,00 zł od osoby.

 

 

 

 

 


Klub Turystyczny „Szuwarek” na Drodze św. Jakuba.

I etap: Elbląg – Stobna.


W dniu 11 stycznia 2015 roku KT „Szuwarek” rozpoczął pierwszy w tym roku rajd pieszy „jakubowym szlakiem”.  W niedzielny poranek, przy silnym wietrze, nowodworscy piechurzy spotkali się z elbląską grupą turystyczną pod katedrą św. Mikołaja w Elblągu, która jest jednym z etapów Pomorskiej Drogi św. Jakuba. Ta z kolei wchodzi w skład Północnej Drogi św. Jakuba, która wiedzie z Kretingi na Litwie, poprzez Szczecin, Greifswald i Rostok w Niemczech, aż do Santiago de Compostela w Galicii /Hiszpania/, gdzie znajduje się grób jednego z apostołów Jezusa, św. Jakuba. Tradycja pielgrzymowania do grobu apostoła trwa już ponad tysiąc lat. Istnieje wiele szlaków pielgrzymkowych w Europie w zależności od punktu startu. Najsłynniejsza jest Droga Francuska /Królewska/ i nią to właśnie corocznie idzie najwięcej pątników z całego świata. Pielgrzymują chrześcijanie, jak i też wędrują ludzie niewierzący.

Nowodworscy piechurzy razem z elblążanami najpierw zwiedzali pod opieką miejscowego przewodnika okolice „nowego” Starego Miasta. Trzeba dodać, że impreza miała charakter międzynarodowy z uwagi na fakt, iż wziął w niej udział Irlandczyk, Michael Gannon.

Po pobieżnym zwiedzeniu Elbląga, obie grupy turystyczne ruszyły ulicą Radomską na „jakubowy szlak”, kierując się najpierw na Bielnik I, a następnie do wsi Stobna. Po drodze przewidziano dwa postoje posiłkowe: jeden na łonie natury nad Kanałem Jagiellońskim; drugi zaś na plebanii w Kępkach. Tu właśnie, dzięki gościnności proboszcza, ks. dr Mariusza Pietrzykowskiego zmarznięci piechurzy mogli rozgrzać się gorącą herbatą i kawą. Gospodarz obiektu przybliżył turystom postać św. Jakuba. Z kolei kol. Andrzej Gołębiewski, który przeszedł pieszo Drogę Królewska i Drogę Portugalską /z Lizbony do Composteli/, podzielił się ze zebranymi szeregiem swoich doświadczeń i wrażeń ze swego Camino; ze swej pielgrzymkowej wędrówki. Aby temu stało się zadość, zademonstrował szereg „pomocy naukowych” z tych pielgrzymek, takich jak np. muszla przegrzebka – znak pielgrzyma, czy credencial – paszport pielgrzyma wystawiony w Portugalii. Oczywiście uczestnicy Pomorskiej Drogi św. Jakuba również otrzymali paszporty pielgrzymie z rąk prezesa KT „Szuwarek”, kol. Wiesława Olszewskiego. Paszporty te pozwalają na zdobycie Odznaki Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba po przejściu minimum pięciu etapów pielgrzymki. Odznaka ma popularyzować europejski szlak pielgrzymkowy do Hiszpanii. Zaraz też ks. Mariusz potwierdził swoją pieczęcią parafialną przebyty odcinek pielgrzymowania każdemu z turystów-pątników. Trzeba tu dodać, ze dawni pątnicy idący przez Europę do Composteli, wspierali się lasce wędrowca, na której zawieszona była tykwa z wodą pitną. Dzisiaj już tego nie widuje się na europejskich szlakach, ale za to używane są kije trekkingowi ułatwiające pokonywanie nierówności terenowych. Część turystów ruszających z Elbląga również w swych zmaganiach z wiejącym silnie w twarz wiatrem, posługiwała się kijami trekkingowymi. Polska jest liderem tej nowej dziedziny sportowej, która już niebawem znajdzie się w spisie dyscyplin olimpijskich w świecie.

 

 

Pomorska Droga Św. Jakuba

II odcinek: Stobna – Nowy Dwór Gdański


W dniu 25 stycznia 2015 roku na elbląski odcinek Pomorskiej Drogi Św. Jakuba /PDSJ/ wyruszyła grupa 27 turystów-pielgrzymów, którzy reprezentowali takie ośrodki jak: Elbląg, Grudziądz, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański i Gdańsk. Pogoda w zasadzie dopisała, bo mimo około zerowej temperatury i braku słońca na niebie, nie było tak silnego wiatru jak to miało miejsce przed dwoma tygodniami.

Po krótkiej rozgrzewce, jaką przeprowadziła w miejscowości Stobna, Edyta Ogonowska, instruktor Nordic Walking z Grudziądza, grupa ruszyła oznakowanym szlakiem PDSJ w kierunku miejscowości Marzęcino. Tego dnia przewodnikiem był Edmund Łabieniec, nauczyciel historii z Marzęcina. Mijany teren był, jak na Żuławy przystało, równinny i pocięty stosunkowo gęsto pocięty rowami odwadniającymi, z których gros było od półwiecza nieodnawianymi. Na wysokości wsi Nowinki teren wznosił się na wysokość +1, 5 m n.p.m.

W miejscowości Marzęcino miał miejsce postój pod tablicą informacyjna, gdzie zebrani wysłuchali krótkiego zarysu historii tej miejscowości, jaki przedstawił E. Łabieniec. Następnie wędrujący mieli okazję zwiedzić miejscowy kościół parafialny. Został on zbudowany w stylu neogotyckim w 1852 roku, jako zbór ewangelicki. W 1947 roku po dużych zmianach ludnościowych na tym terenie, został on konsekrowany i odtąd służy wiernym Kościoła rzymsko-katolickiego. Następnie wędrowcy udali się na ulicę Polna 5, do budynku Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina, gdzie zostali przywitani przez panią prezes tego stowarzyszenia i poczęstowani gorącą herbata i ciastkiem. Była też możliwość uzyskania potwierdzenia obecności na PDSJ w paszportach pielgrzymich.

Po krótkim odpoczynku, przewodnik zapoznał wszystkich z historią ruin dawnej śluzy wałowej z 1884 roku, która znajduje się na północnych obrzeżach wsi. Ruiny śluzy znajdują się obok czynnego koryta Kanału Panieńskiego. Po przejściu około pół kilometra w kierunku północnym, grupa skręciła w kierunku zachodnim idąc odtąd polami. Wędrujący mieli okazję znaleźć się w pobliżu miejsca największej depresji w Polsce, bo 2, 1 m n.p.m. idąc dalej w kierunku zachodnim, weszli na fragmenty dawnego wału ziemnego oddzielającego stały ląd od dawnej linii Zalewu Wiślanego.  Mijając po obu stronach wału liczne małe stawy rybne, doszli do miejscowości Gozdawa, dawnego PGR-u, który powstał na nowo osuszonym terenie po roku 1949. Zwykle PGR-y instalowano na zagrabionych po II wojnie światowej dawnych majątkach ziemskich. Tutaj takiej zbrodnie nie było. Po przejściu główną ulicą wsi piesi zmienili kierunek marszu na południowo-zachodni, orientując się na Nowy Dwór Gdański. Trzeba tu dodać, że mieszkańców Gozdawy intrygowała znaczna grupa turystów, która przemierzała ich miejscowość. Trzeba było, zatem poinformować ich o istnieniu PDSJ i o tym, że na tym odcinku biorą udział turyści z trzech ościennych województw; oraz o tym, że jest to forma turystyki kwalifikowanej, a także czynny wypoczynek w ramach Nordic Walking. Wszystkie te rzeczy były nowością dla tych ludzi.

Po kilku kilometrach dalszej wędrówki, grupa dotarła do małej osady, jaką jest Piotrowo.  Z daleka już było też dobrze widać zarysy Nowego Dworu Gdańskiego, dokąd weszła od strony północno-wschodniej i po przekroczeniu torów kolei wąskotorowej, udała się w kierunku ulicy Z. Krasińskiego. Nikt z wędrujących nie narzekał na zmęczenie. U wszystkich widać było uśmiechy na twarzy, mimo że nie było słonecznej pogody. Po zapewnieniu, że za dwa tygodnie znów idziemy dalej, grupa rozwiązała się i każdy udał się do swojego pojazdu, którym dotarł rankiem do Nowego Dworu Gdańskiego.

Autor

Andrzej Gołębiewski

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKI

Zaprasza na

PIESZĄ WYCIECZKĘ-PIELGRZYMKĘ

POMORSKĄ DROGĄ ŚW.JAKUBA

25 stycznia 2015 roku


PROGRAM WYCIECZKI :

- godz. 9.00 zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, przejazd BUSem do Stobnej.

- godz.9.30 wymarsz na trasę: Stobna – Marzęcino – Nowy Dwór Gdański

- 14 km. Po drodze przerwa z poczęstunkiem.

Przewodnik – Edmund Łabienic.

ZAPISY do dnia 22 stycznia  2015 roku (ilość miejsc ograniczona) pod nr telefonu 506170950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 10,00 zł od osoby.

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

 

 

III RAJD MIKOŁAJKOWY - sprawozdanie


Sobotni poranek nie nastrajał optymistycznie a gdzieniegdzie powiało nawet grozą, bo nie można inaczej nazwać ślizgawki jaka pojawiła się na ulicach, chodnikach i niestety ścieżkach rowerowych Elbląga. Tego poranka rowerzyści z Gdańska, Nowego Dworu, Kwidzyna i Malborka szykowali się właśnie do III Mikołajkowego Rajdu, zorganizowanego przez Malborską „RAMĘ”, na szczęście prognozy o marznącym deszczu i wietrze nie ziściły się i ponad dwudziestoosobowa grupa wystrojonych w czerwone mikołajowe czapki rowerzystów wyruszyła w drogę do Mikołajek Pomorskich. Po drodze, korzystając z gościnności właściciela, zwiedziliśmy mały browar w Gościszewie. Zakupione tu lokalne specjały były wieczorem przedmiotem degustacji i nawet „piwnym abnegatom” bardzo przypadły do gustu. Wieczór spędziliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich, dokąd następnego dnia rano dołączyli do nas uczestnicy rajdu pieszego Ta cykliczna już impreza jest wyjątkowa nie tylko z uwagi na termin w jakim jest organizowana (w końcu rajd w grudniu należy do rzadkości) ale głównie z powodu idei jaka jej przyświeca. Nasze wpisowe a także wsparcie przyjaciół i sympatyków „RAMY” (ze źródeł dobrze poinformowanych wiemy, że nie tylko uczestnicy wpłacali pieniądze) zostało przez organizatorów wykorzystane na zakup słodyczy i zrobienie paczek mikołajkowych dla dzieci. Tym razem uczestnicy nie tylko czerpali radość ze spotkania, wspólnego kręcenia pedałami i przemierzania kilometrów czy to na rowerze czy pieszo  ale także radość dawali., bo nie sposób było nie zauważyć uśmiechów obdarowanych dzieci.  Niedziela upłynęła nam na wizytach w świetlicach w Miniętach, Krasnej Łące i Dworku, gdzie dzieci czekały już z programem artystycznym, który mogliśmy podziwiać przy kawie, herbacie domowym cieście a niekiedy nawet bardziej konkretnym jedzonku.
Piechurzy i rowerzyści zaangażowani w tak szczytną ideę sami cieszyli się jak dzieci. Oczywiście największe zasługi leżą po stronie organizatorów czyli Malborskiej „RAMY”, wszak to oni podjęli się trudu zorganizowania całego tego przedsięwzięcia i należy powiedzieć, że udało im się to wyjątkowo dobrze.

Dorota Zielonka

 

SPŁYW ANDRZEJKOWY - sprawozdanie


Dnia 29 listopada 2014 zgodnie już z „Szuwarową” tradycją odbył się Andrzejkowy Spływ Kajakowy. Dokładnie w samo południe  w Nowym Dworze w okolicach Żuławskiego Parku Historycznego 6 kajaków  udało się na wodę. Pogoda tego dnia można powiedzieć jak na zamówienie. Nie za wysoki mróz, pięknie świecące słoneczko i delikatny wiaterek do tego jeszcze w plecy pozwoliło 11 kajakarzom rozkoszować się jesiennym urokiem rzeki Tugi. Ale Tuga z biegiem nurtu szykowała dla załóg nie małą niespodziankę. Mroźna  noc przemroziła rzekę.  Z czasem  nasze kajaki przekształciły  się  w lodołamacze, bo im dalej tym lodu więcej i coraz grubszy. Tytuł Najlepszego Lodołamacza otrzymała załoga Bogusi i Piotra, która dzielnie i z całych sił tworzyła tor przepływu dla pozostałych kajaków. Gdy zapadł zmrok na  naszych ” lodołamaczach” zapaliliśmy lampeczki  co dodało niesamowitego uroku. Charakterystyczne mosty w Rybinie przekraczaliśmy jużw ciemnościach i na brzegach Wisły Królewieckiej zakończyliśmy naszą kajakową przygodę. Potem udaliśmy się do Jantara, by w Restauracji Rejs przy ciepłym kominku, suto zastawionym stole, rytmicznej muzyce oraz miłej atmosferze i sympatycznych rozmowach kontynuować Wieczór Andrzejkowy.

Z kajakowym pozdrowieniem
K. Szymanowska

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

TRASA PIESZA

Na

III RAJD MIKOŁAJKOWY

Mikołajki Pomorskie

07 grudnia 2014 r.

PRZEBIEG TRASY:

07 grudnia 2014 r.

Godz. 08.30. – zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gd., przejazd BUSem do  Mikołajek Pomorskich.

Godz. 10.00. – wymarsz na trasę: Mikołajki Pom. -  Krasna Łąka – Mikołajki Pomorskie

Godz. 15.30 – zakończenie rajdu, przejazd do Nowego Dworu Gd. BUSem

 

KIEROWNIK TRASY:  Maciej Grochowski

 

ZAPISY  do dnia 01.12.2014.r. pod nr telefonu tel. 691027829,

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opłatę na działalność statutową organizatora w wysokości 20 PLN należy wpłacić na konto: 43 1090 1098 0000 0001 1161 1657

UWAGA: ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

TRASA ROWEROWA

Na

III RAJD MIKOŁAJKOWY

Mikołajki Pomorskie

06-07 grudnia 2014 r.

PRZEBIEG TRASY:

06 grudnia 2014 r.

Godz. 09.00. – zbiórka przy ŻOK w Nowym Dworze Gd., przejazd BUSem do Malborka

Godz. 10.45. – wyjazd na trasę: Malbork – Sztum – Mikołajki Pomorskie

Godz. 16.00. – zakwaterowanie w GOK Mikołajki pomorskie.

Godz. 18.00. – kolacja i impreza integracyjna

07 grudnia 2014 r.

Godz. 09.00 – śniadanie

Godz. 10.00 – wyjazd na trasę: Mikołajki Pom. - Nowe Minięta - Krasna Łąka - Dworek

Godz. 15.30 – zakończenie rajdu, przejazd do Nowego Dworu Gd. BUSem

 

KIEROWNIK TRASY:  Wiesław Olszewski

 

ZAPISY do dnia 01.12.2014.r. Tel. 506 170 950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opłatę na działalność statutową organizatora w wysokości 30 PLN należy wpłacić na konto: 43 1090 1098 0000 0001 1161 1657

UWAGA: ilość miejsc ograniczona . Organizatorzy zapewniają nocleg  w warunkach turystycznych (potrzebny własny śpiwór)

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zaprasza na

WYCIECZKĘ PIESZĄ

23 listopada 2014 roku


PROGRAM WYCIECZKI :

- godz. 9.00 zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim;

- godz. 9.05 wyjazd BUSem do Sztumu. Spacer po mieście z przewodnikiem.

- godz.13.30 przejazd do m. Węgry, spacer po rezerwacie „Parów Węgry”

- powrót do Nowego Dworu Gdańskiego ok. 16.00.

ZAPISY do dnia 19 listopada  2014 roku (ilość miejsc ograniczona) pod nr telefonu 506170950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 10,00 zł od osoby. Informacja również na stronie: http://kt_szuwarek.orgdansk.pttk.pl

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

UWAGA

W RAZIE NIESPRZYJAJĄCEJ POGODY (OPADY) WYCIECZKA MOŻE BYĆ ODWOŁANA.

IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIEJSKI

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

 

Wycieczka piesza (09.11.2014r.)- relacja

 

9 listopada 2014 roku  grupa zapalonych piechurów wybrała się do Nowej Karczmy (Piaski) na wędrówkę lasem i brzegiem Zalewu Wiślanego do granicy pomiędzy Polsko-Rosyjskiej granicy. Wędrówkę rozpoczęliśmy z parkingu przy sklepie w centrum Piasków. Początkowo maszerowaliśmy utwardzoną drogą, ale za ostatnim ośrodkiem Piaski Club trzeba było zacząć pokonywać trasę wydeptaną wśród trzcin. Dotarliśmy do lasu i zbliżając się do granicy natrafiliśmy na nową wieżę z obracającym się na jej szczycie radarem. To był sygnał, że znajdujemy się już w jej pobliżu. Kawałek dalej natrafiliśmy na betonowy „bunkier”, który po dokładniejszych oględzinach okazał się podstawą pod (najprawdopodobniej) jakiś wysoki maszt lub wierzę. Na pięknej polanie z widokiem na zalew zrobiliśmy przerwę na odpoczynek i posiłek. Po przerwie ruszyliśmy dalej i poparu krokach doszliśmy do ogrodzenia z tabliczką „Ostoja zwierząt wstęp wzbroniony”. Grzecznie powędrowaliśmy wzdłuż ogrodzenia, aby w pewnym momencie natrafić na szlaban i tablice informujące, że znajdujemy się na granicy państwa i granicy Unii Europejskiej. Idąc dalej wzdłuż ogrodzenia dotarliśmy na plażę. Dzień był słoneczny i ciepły, morze prawie gładkie a woda niezwykle czysta. Ku naszemu zaskoczeniu po plaży spacerowało sporo osób. Plażą i częściowo lasem wróciliśmy do Piasków. W naszym spacerze uczestniczyło 12 osób w tym 6 z Malborka i Nowego Stawu. W ciągu ok. 3,5 godziny pokonaliśmy blisko 10 km.

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zaprasza do udziału w

REKREACYJNO – TURYSTYCZNYM

SPŁYWIE ANDRZEjKOWYM

29 LISTOPADA 2014 r.

PROGRAM SPŁYWU :

 

- godz. 11.45 zbiórka przy ŻOK-u w Nowym Dworze Gd., przejazd BUS-em do

m. Cyganek

- godz. 13.00 start spływu do m. Chorążówka  – 12 km.

- godz. 17.00 wróżby andrzejkowe , biesiada turystyczna(koszykowa) przy muzyce w świetlicy wiejskiej w Stegience.

- godz. 24.00(lub później) przewóz uczestników i kajaków do Nowego Dworu Gd.

ZAPISY do dnia 24 listopada 2014 roku, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

tel. 504243371.

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 35,00 zł od osoby. Proszę zaopatrzyć się w lampiony na kajak oraz materiały do przeprowadzenia wróżb andrzejkowych. Udział w biesiadzie otwarty również dla osób nie uczestniczących w spływie.

 

 

 

KLUB TURYSTYCZNY PTTK SZUWAREK

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zaprasza na

WYCIECZKĘ PIESZĄ

9 listopada 2014 roku

PROGRAM WYCIECZKI :

- godz. 9.00 zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim;

-  godz. 9.05 wyjazd busem do Piasków. Spacer w kierunku granicy brzegiem Zalewu      Wiślanego, powrót plażą

- powrót do Nowego Dworu Gdańskiego ok. 16.00.

ZAPISY do dnia 6 lstopada  2014 roku (ilość miejsc ograniczona) pod nr telefonu 506170950, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 10,00 zł od osoby.

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

UWAGA

W RAZIE NIESPRZYJAJĄCEJ POGODY (OPADY) WYCIECZKA MOŻE BYĆ ODWOŁANA.

IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIEJSKI

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

 

XVI Rajd Liścia Dębu
„Krajobrazy młodoglacjalne”

 

 

XVI Rajdu Liścia Dębu "Krajobrazy Młodoglacjalne",który odbył się w dniach 18-19.10.2014.Trasa rajdu o długości ok.93 km prowadziła przez następujące miejscowości:Strzebielino Morskie – Paraszyno – Nawcz – Dziechno – Jezioro Osowo – Maszewo (poczęstunek) – Cewice – Lesiaki - Karwica – Unieszynko – Krępkowice (nocleg) – Dziechlino - Lębork – Łęczyce – Chmieleniec – Strzebielino Morskie.Pierwszego dnia mieliśmy poczęstunek w Domu Kultury w Maszewie.Dostaliśmy gorącą zupę i herbatę.Nocleg zaplanowano w Domu Myśliwskim w Krępkowicach. Gospodarze zorganizowali wspaniałą biesiadę pełną muzyki,dobrego jadła i tańców.Chętni udali się na pieszą wycieczkę do oddalonego o 2 km Dębu Świętopełka,który jest największą atrakcją turystyczną w okolicy.Drugiego dnia wyruszyliśmy z Krępkowic zwiedzając po drodze stare dęby,piękne miejscowości z Lęborkiem na czele, podziwiając piękne krajobrazy polodowcowe,jeziora,wzgórza morenowe,wąwozy i przepiękne o tej porze roku lasy bukowo-sosnowe.Około godziny 16.00 dojechaliśmy do mety w Strzebielinie Morskim,szczęśliwi i bogatsi o kolejne doświadczenie.Z poważaniem uczestnik rajdu Jacek Kukliński.Pozdrowienia dla wszystkich Szuwarków z Prezesem na czele i naszych przyjaciół z Grupy Rowerowej STOP.

 

 

 

 

VIII Rajd Rowerowy "Szlakiem Mazurskich Legend" - RELACJAI znowu dzielna „szuwarkowa” załoga zapakowała się do najlepszego busa na świecie i obrawszy kurs – tym razem na Mazury – ruszyła ku nowej przygodzie. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach, występującego w osobie Sławka, również kierownika rajdu, wzięliśmy udział w VIII Jesiennym Rajdzie Rowerowym „Szlakiem Mazurskich Legend”.

Było cudownie!!! Piękne , malownicze trasy, bajkowe krajobrazy, jeziora cieszące oko swoim blaskiem. Codziennie , przez trzy dni komandor rajdu Witosław prowadził nas, dbając o urozmaicenie na trasie. Nuda nie miała z nim żadnych szans: jak tylko trochę przywykliśmy do asfaltu, to zaraz trzeba było wjeżdżać na szutrowe drogi, nie takie zwykłe, proste, uklepane, ale garbate tarki, dające się we znaki nie tylko naszym rowerom, ale też rękom i pupom. Po takich szlakach droga przez las była już tylko kwintesencją przyjemności. Wszystko odbywało się przy pięknej aurze i chociaż chmury od czasu do czasu zakrywały słońce, to deszcz nie padał.  Pogoda była zamówiona! Organizatorzy zadbali o atrakcje na trasie, odwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc: „równik mazur”, jachtowe przystanie, wieżę widokową, z której widok dech w piersiach zapierał, indiańską wioskę, poznaliśmy kilka mazurskich legend tworzących ten niezwykły szlak.

Niewątpliwą atrakcją rajdu był sam pobyt w Świętajnie. To tutaj zostaliśmy zaproszeni na grilla i ognisko, tu mieliśmy okazję posłuchać o historii tej miejscowości i losach jej mieszkańców. Po uczcie dla ciała nadeszła kolej na ucztę dla ducha. Na początek występy artysty, który przy własnym gitarowym akompaniamencie śpiewał przeboje znane i lubiane, a potem ...zaczęła się zabawa. Ponownie ugoszczeni (ileż to taki rowerzysta może zjeść :)) oddaliśmy się tańcom i hulankom z ogromną ochotą, zwłaszcza, że oprawę muzyczną zapewnił nam miejscowy zespół „Pokolenie”. To nie tylko mili ale bardzo utalentowani ludzie.

Spędziliśmy na Mazurach wspaniałe chwile, w doborowym towarzystwie, mamy nadzieję, że powrócimy tu w przyszłym roku. Organizatorom dziękujemy!

 

Dorota Zielonka

 

 

X SPŁYW WODAMI ŻUŁAW

 

• ORGANIZATORZY

 

- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

 

• WSPÓŁORGANIZATORZY


- Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

- Urząd Miejski w Nowym Stawie

- Urząd Gminy w Stegnie

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie

- Towarzystwo Przyjaciół Nowego Stawu

- Żuławski Ośrodek Kultury w nowym Dworze Gdańskim

- Gospodarstwo Agroturystyczne M. Komorowska w  Rybinie

- Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim

 

• CEL SPŁYWU


-Poznanie środowiska żuławskich wód śródlądowych

-Poszerzenie wiedzy uczestników na temat „Małej Ojczyzny”

-Umocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej

-Integracja żuławskich gmin i powiatów oraz ich mieszkańców i gości

-Zwrócenie uwagi na problemy ekologii i ochrony środowiska

-Popularyzacja szlaków kajakowych na Żuławach

-Propagowanie turystyki kajakowej jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji

-Promocja Żuław poprzez poznawanie kultury, tradycji oraz walorów turystycznych.

-Promocja „ Pętli Żuławskiej”.

 

• KOMITET ORGANIZACYJNY


I) Komandor Spływu  - Maciej Grochowski PTKaj 590

II) Z-ca Komandora   - Ryszard Zdrojewski

III) Z-ca Komandora  -  Marek  Gałczyński

IV) Członkowie : Wiesław Olszewski, Andrzej Grabowski, Piotr Siwa, Andrzej Gołębiewski, Mariola Zdrojewska, Zdzisław Podsiadły, Dawid Podsiadły, Katarzyna Podsiadła, Beata Rembowska, Mirosława Komorowska, Danuta Grochowska, Piotr Szafran.

 

• TERMIN I TRASA SPŁYWU


Spływ odbędzie się w dniach 21-23. 06 2013 roku na trasie:

Kąty Rybackie – Sztutowo – Rybina – Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw

 

• ZGŁOSZENIA I WPISOWE


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15. 06. 2013.r na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.506 170 950 .

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 15,00 zł od osoby, płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

51 8306 0003 0005 0731 3000 0010  .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

 

• OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW


-Posiadanie dowodu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego

ubezpieczenie zdrowotne,

-Posiadanie sprawnego kajaka oraz kamizelki asekuracyjnej,

-Przestrzeganie regulaminu Spływu oraz zasad zachowania się na wodzie,

-Przestrzeganie zarządzeń Komandora Spływu oraz służb porządkowych,

-Przestrzegania ciszy nocnej w godz. Od 23 do 6.

-Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków na czas trwania Spływu

 

• ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO


-Znaczek pamiątkowy

-Materiały krajoznawcze

-Poczęstunek

-Nagrody dla zwycięzców w konkursach

-Opieka przewodnicka

-Przewóz kierowców z miejsca mety na miejsce startu poszczególnych etapów dla zabrania samochodów.

 

• PROGRAM SPŁYWU

 

21. 06. 2012.roku, piątek

 

14.00-16.00 – przyjmowanie uczestników na terenie Portu w Kątach Rybackich.

15.00 – zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego (dla chętnych)

16.00 – uroczyste rozpoczęcie spływu,  start na trasę I etapu Katy Rybackie - Rybina.

20.00 poczęstunek, nocleg.(własny śpiwór i materac), możliwy nocleg w gospodarstwie agroturystycznym za dodatkową opłatą 30 PLN (proszę zaznaczyć zgłaszając udział)

 

22. 06. 2012. roku, sobota

9 00 – spacer z przewodnikiem (dla chętnych)

10 00 – start do II etapu Rybina – Nowy Dwór Gdański , w trakcie udział w uroczystym nadaniu imienia przystani Pętli Żuławskiej w Osłonce (szczegół będą podane w trakcie odprawy)

16 00 – spacer po mieście z przewodnikiem

19 00 - ognisko, koncert piosenki turystycznej, nocleg.(własny śpiwór i materac), możliwy nocleg w gospodarstwie agroturystycznym za dodatkową opłatą 30 PLN (proszę zaznaczyć zgłaszając udział)

 

23 06 2012 roku, niedziela

10 00 start do III etapu Nowy Dwór Gdański – Nowy Staw.

13 00 festyn z poczęstunkiem, spacer po mieście z przewodnikiem

16 00  uroczystość zakończenia Spływu.

 

• UWAGI KOŃCOWE


-Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników

Spływu osobom trzecim i na odwrót

-Udział w Spływie odbywa się na własną odpowiedzialność

-Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Spływie pod opieką dorosłych

-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów Spływu.

 

 

 


VI ŻUŁAWSKI RAJD ROWEROWY

 

 

• ORGANIZATORZY :


- Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim,

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

- Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim,

 

• WSPÓŁORGANIZATORZY :


-Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku,

-Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim,

-Urząd Gminy Elbląg,

-Zespół Szkół w Nowakowie,

-Park Krajobrazowy „Wysoczyzna Elbląska”,

-Koło Przewodników i Pilotów PTTK w Elblągu.

 

• KOMITET ORGANIZACYJNY :


I) Komandor Rajdu - Andrzej Grabowski

II) V-ce Komandor  -  Zdzisław  Podsiadły

III) V-ce Komandor  -  Piotr Szafran

IV) Członkowie- Wiesław Olszewski, Roman Zdrojewski, Dawid Podsiadły, Beata Rembowska, Mariola Zdrojewska,  Olga Olszewska, Edmund Łabieniec.

 

• TERMIN RAJDU :

 

07.- 09. 06. 2013 roku

 

• TRASA RAJDU:


Nowy Dwór Gd.- Marzęcino- Kępki – Rybacka Kępa – Nowakowo – Elbląg – Nowakowo – Batorowo – Nowotki – Kępiny Wielkie - Nowy Dwór Gd.

 

• ZGŁOSZENIA I WPISOWE :


Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.05.2013 roku na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub telefonicznie:506 170 950.

Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi 15,00 zł od osoby, płatne na konto: Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim

51 8306 0003 0005 0731 3000 0010 .

Zgłoszenia po tym terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń

 

 

 

2013-02-27

VIII RAJD FANATYKA

 


 

• CEL RAJDU:


- UCZCZENIE ROKU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH W PTTK

-inauguracja sezonu turystyki rowerowej,

-integracja turystów kolarzy,

-propagowanie rodzinnego wędrowania

-poszerzenie wiedzy krajoznawczej,

-propagowanie czynnych form wypoczynku.

-propagowanie walorów turystyczno-krajoznawczych Żuław Wiślanych,

-poznanie zabytków architektury i sztuki technicznej,

 

• ORGANIZATOR:


-Klub Turystyczny PTTK SZUWAREK

w Nowym Dworze Gdańskim.

 

• WSPÓŁORGANIZATORZY:


-Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku

-Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.

-Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim.

-Urząd Gminy w Stegnie,

-Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie ,

-Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gd.

 

• KIEROWNICTWO RAJDU:


-Ryszard Zdrojewski  – Kierownik Rajdu,

-Piotr Szafran – Z-ca Kierownika.

 

• TERMIN I TRASA RAJDU:


-Rajd odbędzie się w dniach 16 -17. 03. 2013 r .na trasie:

-Nowy Dwór Gd. – Marzęcino – Osłonka – Rybina – Płonino – Łaszka - Sztutowo(36 km.) – Stegna – Mikoszewo – Drewnica - Bronowo -  Nowy Dwór Gd.(38km.)

 

• WARUNKI UCZESTNICTWA:


-dokonanie zgłoszenia do dnia 10.03. 2013 roku,

-dokonanie wpłaty na działalność statutową organizatorów w wysokości 10,00 zł od osoby na   rachunek: ŻBS 51 8306 0003 0005 0731 3000 0010

-informacje i zgłoszenia:

Tel.: 504 243 371,

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgłoszenia po  terminie przyjmowane będą bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

 

• ŚWIADCZENIA:


-pamiątkowy  znaczek,

-posiłek turystyczny w dniu 16. 03. 2013,

-Drobne poczęstunki na trasie,

-udział w konkursach z nagrodami,

-opieka przewodnicka,

-nocleg (łóżko, własny śpiwór),

-potwierdzenie punktów na KOT,

-materiały turystyczne o regionie,

-dla chętnych: zwiedzanie Muzeum Stutthof z przewodnikiem 17.03.2013

 

• POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


-rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

-wszelkie koszty ubezpieczenia, dojazdów i wyżywienia uczestnicy pokrywają

we własnym zakresie,

-uczestnicy zobowiązani są do posiadania śpiwora materaca oraz miękkiego obuwia

na zmianę,

-uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty oraz przepisów

o ruchu drogowym,

-organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone osobą trzecim w czasie

trwania rajdu,

-ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

• PROGRAM RAJDU:


-sobota 16 marca 2013:

godz. 9.00 zbiórka uczestników na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury

w Nowym Dworze Gd.- start na trasę I etapu.

godz. 15.00 przyjazd do Sztutowa – posiłek,

godz. 16.00 spacer nad morze,

godz. 18.00 ognisko, gry i konkursy

-niedziela 17 marca 2012:

godz. 09.00 – konkursy/ zwiedzanie Muzeum

godz. 10.30 – wyjazd do Nowego Dworu Gdańskiego.

 

Trasy inne, opracowane i odbyte indywidualnie przez uczestników są mile

widziane przez organizatorów

  

 

2013-01-06

ZAPROSZENIE !

Zarząd Klubu Turystycznego PTTK Szuwarek ma zaszczyt zaprosić na Uroczyste Obchody 5-lecia Klubu, które rozpoczną  się dnia 02. 02. 2013 roku o godz. 16.00 w Sali Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Kopernika 17.

 

• PROGRAM OBCHODÓW


Sobota 02.02.2013

16.00 – 18.00  Część oficjalna :

-          powitanie gości,

-          wystąpienie – sprawozdanie  Prezesa Klubu,

-          wręczenie legitymacji członkowskich i odznak turystycznych,

-          wystąpienia zaproszonych gości.

18.30 – 19.00 Przejazd do Domu Wypoczynkowego "HUBERTUS" w Jantarze,

zakwaterowanie.

20.00 –  BAL SZUWARKA.

Niedziela 03.02.2013

10.00 –           Śniadanie

11.00 – 13.00 Wycieczka piesza z przewodnikiem.

13.00 –           Wykwaterowanie, wyjazd.

 

 

Udział w balu jest odpłatny, koszt wynosi 100 zł od osoby. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: przejazd autokarem na trasie Nowy Dwór Gdański – Jantar i z powrotem, uroczystą kolację i przekąski, nocleg, śniadanie, dobrą zabawę!

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w balu na:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub tel. 506 170 950 oraz dokonanie wpłaty na rachunek: 51 8306 0003 0005 0731 3000 0010 do dnia 14.01.2013roku

 

 

 

2012-08-29


Zapraszamy

na WYCIECZKĘ PIESZĄ

9 grudnia 2012 roku

 

 

• PROGRAM WYCIECZKI

- godz. 9.00 zbiórka przy siedzibie OSP na ul. Drzymały

w Nowym Dworze Gdańskim.

- godz. 9.05 wyjazd busem do Myszewa.

- Spacer na trasie Myszewo – Świerki – Nowy Staw (12km.)

odwiedzenie kościołów w Myszewie i Świerkach

oraz „Ołówka” w Nowym Stawie.

- godz. 14.00 - 15.00 powrót busem do Nowego Dworu

Gdańskiego.

ZAPISY do dnia 7 grudnia 2012 roku,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

tel. 691027829. Opłata na działalność statutową organizatorów wynosi

10,00 zł od osoby.

UWAGA !

Zapraszamy również sympatyków Nordic Walking.

IMPREZA DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIEJSKI

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 


2012-08-24

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE


W dniu 22.11.2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Turystycznego PTTK SZUWAREK w Nowym Dworze Gdańskim, które wyłoniło nowe władze:

Zarząd Klubu w składzie:

 

Wiesław Olszewski Prezes

Ryszard Zdrojewski V-ce Prezes

Dawid Podsiadły V-ce Prezes

Mariola Zdrojewska Skarbnik

Beata Rembowska Sekretarz

 

Komisję Rewizyjną w Składzie:

 

Artur Krasowski Przewodniczący

Andrzej Grabowski Członek

Edmund Łabieniec Członek

 

Wyłoniono Delegatów na Walny Zjazd Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku:

 

Andrzej Grabowski

Wiesław Olszewski

Ryszard Zdrojewski

Dawid Podsiadły

Beata Rembowska

 

Obecny na Zebraniu Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku Lech Zalewski wręczył przyznane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie wyróżnienia:

 

Srebrną Honorową Odznakę PTTK :

Maciejowi Grochowskiemu

Andrzejowi Grabowskiemu

Wiesławowi Olszewskiemu

 

Dyplomy ZG PTTK:

 

Celinie Grabowskiej

Marii Olszewskiej

Oldze Olszewskiej

Ryszardowi Zdrojewskiemu

Klubowi Turystycznemu PTTK SZUWAREK.